Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kadra

Kadra

Arleta Skowrońska 

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Kujawsko - Pomorska Teleopieka, stypendia szkolne, kordynator ds darów dla uchodców z Ukrainy

tel. +48564912925

e-mail : skowronska@brzozie.pl

Rejon : Jajkowo, Augustowo, Wielki Głęboczek,  Świecie, Trepki

 

Marta Kamińska

Pracownik socjalny

Zespół Interdyscyplinarny, Korpus Wsparcia Seniorów, Asystent Osobisty Osoby Niepełnopsrawnej,

tel.+48564912924

e-mail : kaminska@brzozie.pl

Rejon : Brzozie, Mały Głęboczek, Janówko, Sugajno, Kuligi, Kantyła

 

Beata Antkiewicz

pracownik socjalny

Opieka Wytchnieniowa

Rejon: Małe Leźno, Wielkie Leźno, Zembrze, Janówko, Sugajno

 tel: +48564912924

e-mail: antkiewicz@brzozie.pl

 

Sabina Otka

Inspektor

zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie,

fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy, koordynacja świadczeń wychowawczych, zaświadczenia "Czyste Powietrze"

tel +48564912915

e-mail : otka@brzozie.pl

 

Tomasz Lempek

Asystent rodziny
tel +48564912925

 

Barbara Czepek

Główny księgowy,
Główny administrator - Karta Dużej Rodziny,dodatki  mieszkaniowe, dodatki energetyczne, kadry i płace

tel.+48564912925

e-mail : czepek@brzozie.pl

 

Jadwiga Karbowska

Usługi opiekuńcze