Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje, że Gmina Brzozie zadeklarowała chęć przystąpienia do projektu partnerskiego, pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I” , współfinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.24 usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt realizowany będzie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w partnerstwie z 87 gminami województwa kujawsko – pomorskiego w okresie 01.01.2024 – 31.12.2026.

W ramach projektu Gmina rozdysponuje wśród mieszkańców bezpłatnie m.in. 5 opasek powiązanych z wojewódzkim systemem opiekuńczo – ratunkowym przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W razie niebezpieczeństwa lub zagrożenia życia, osoba użytkująca opaskę poprzez naciśnięcie przycisku SOS, szybko wezwie pomoc. Bransoletka przez cały czas użytkowania monitoruje tętno i posiada wbudowany czujnik upadku, który automatycznie wysyła sygnał SOS do służb ratunkowych w Centrum Teleopieki. Ratownik medyczny otrzymuje informację o lokalizacji, chorobach przebytych i przewlekłych oraz przyjmowanych lekach. Informacje te są pomocne dla służb medycznych niosących pomoc w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

ZADANIE PLANOWANE W GOPS BRZOZIE  W RAMACH PROJEKTU:.

  1. Świadczenie usług w obszarze teleopieki dla 5 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących na terenie Gminy Brzozie

Całkowita wartość projektu  ; 33 316 302,61  PLN

 Wartość wkładu Unii Europejskiej : 28 318 857,21 PLN

Wszystkie które chcą skorzystać z bezpłatnych usług, w tym z opaski zapraszamy do dogodnego kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji:

Arleta Skowrońska

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

tel. 564912925

skowronska@brzozie.pl