Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu

87-313, Brzozie

Brzozie 50

tel. +48 56 49 129 25

tel. 665 794 176

Skrytka podawcza:
/GOPSBrzozie/skrytka

e-mail  gops@brzozie.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 22 lutego 2024

Pomoc żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, wspiera osoby i rodziny najbardziej potrzebujące w sposób trwały i intensywny poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. :

  • 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do tutejszego ośrodka. Ośrodek wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Odbiór żywności odbywa się w Brodnickim Centrum Caritas ul. Gajdy 3.

Przy dokonywaniu kwalifikacji Ośrodek Pomocy Społecznej będzie brał pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ.

Terminy wydawania żywności podawane będą na bieżąco telefonicznie.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2023-06-05 13:59przez: Administrator GOPS
Opublikowano:2023-06-05 13:59przez: Administrator GOPS
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu
Odwiedziny:206

  • Brak wpisów.