Modlitwa o Pokój dla Ukrainy

W razie problemów z transportem, prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzoziu, telefon 56 49 129 25.