Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

 Od 4 września w ramach PFRON została uruchomiona wypożyczalnia sprzetu dla osób z niepełniosprawnością, można składać wnioski o wypożyczenie takchich technologii jak urządzenia do sterowania komuterem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych a takze podnośniki, wózki, skutery. Wnioski można składać za pośrednictwem systemu SOW.

Wniosek może złożyć osoba, która :

  • - ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • - w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technmologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta,     którą chce wypożyczyć. 

Jak złożyć wniosek ?

- wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Sysrtemie Obsługi Wsparcia (SOW)

- w celu złożenia elektronicznego wniosku należy wejść w link : https://sow.pfron.org.pl/

- w celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością.