Spotkania z obywatelami Ukrainy

Organizacje pozarządowe „Chcepomagam” ( www.chcepomagam.pl ), Chorągiew Kujawsko- Pomorska ZHP ( www.kp.zhp.pl ), Fundacja New Story ( www.new-story.pl ) organizaują spotkania dla obywateli Ukrainy którzy wyjechali w związku  z wybuchem konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy po 24.02.2022 r. i posiadają status UKR a także  podlegających ustawie pomocowej.  Celem spotkań jest aktywizacja zawodowa oraz przedstawienie oferty kursów językowych  ob. Ukrainy. Osoby zainteresowane powyższymi spotkaniami proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzoziu.