Na wycieczce jest wesoło

Klubowicze korzystają bardzo aktywnie z dobrodziejstw programu SENIOR+, który zapewnia im wiele atrakcji. Ale potrafią też sami się zorganizować i tak było 15 maja, kiedy to z własnych funduszy wybrali się na wycieczkę do Górki Klasztornej.

Górka Klasztorna to najstarsze sanktuarium w Polsce. Matka Boża objawiła się w tym miejscu pasterzowi w roku 1079. Dzisiaj miejsce to jest znane z Cudownego Obrazu Matki Bożej Góreckiej oraz studzienki, w której woda z chwilą ukazania się Maryi nabrała cudownych właściwości. Opiekunami tego miejsca są od 1923 roku Misjonarze Świętej Rodziny.

Najświętsza Maryja Panna ukazała się pasterzowi w Gaju Góreckim na ogromnym dębie. Dzisiaj w Gaju rośnie jeszcze prawie 30 prastarych dębów, które liczą sobie do 700 lat. Woda w studzience ma moc czynienia cudów i to właśnie po tę cudow­ną wodę po dziś dzień pielgrzymują do Górki tysiące pątników i pielgrzy­mów. Sanktuarium Góreckie jest dzisiaj miejscem, do którego co roku pielgrzy­muje kilkadziesiąt tysię­cy wiernych z całego kra­ju. Przyjeżdżają tu, aby wszystkie swoje troski i kłopoty przedstawić Madonnie Góreckiej ufa­jąc w Jej pomoc i obronę.

Sanktuarium znane jest dzisiaj nie tylko z Cudownego Obrazu i Studzienki. Od kilkunastu lat rzesze pielgrzymów przybywają tu na Misterium Męki Pańskiej, Festiwal Piosenki Religijnej „Maria Carmen" oraz stanowe Dni Skupienia (między innymi dla rze­mieślników, strażaków, wojska polskiego, kombatantów) i Pielgrzym­kę Chórów. W Sanktuarium mieści się dzisiaj siedziba Referatu Powołań oraz Stowarzyszenia Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci, zwanego Apostolstwem Dobrej Śmierci.

Seniorzy z ciekawością oglądali to niezwykłe miejsce i uczestniczyli w mszy świętej. Po wizycie w Górce Klasztornej wybrali się do skansenu w Osieku, gdzie miło spędzili czas.