Kolonie dla dzieci rolników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu  informuje, iż Centrum Wspierania Inicjatyw Młodzieży organizuje i dofinanowuje zimowisko dla dzieci z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich”- Tleniu, w terminie: 19 luty-25 luty 2024 r. (turnus 7-dniowy)

Rodzice pokrywają koszty w wysokości 289,00 zł WARUNKIEM jest to, iż jeden z rodziców uczestnika w pełnym zakresie ubezpieczony jest w KRUS bądź pobierający świadczenia z KRUS

Pozostałe koszty pobytu pokrywa Centrum Wspierania Młodzieży ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.

Transport dzieci na i z miejsca wypoczynku odbywa się autokarem spod Urzędu Gminy

Osoby zainteresowane proszone sa o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzoziu : tel. 56 49 129 24