Fundacja Niesiemy Dobro

 Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu przy współpracy z  Wójtem Gminy Brzozie Panią Danutą Kędziorską-Cieszyńską oraz Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, mieszkanki Naszej Gminy założyły Fundację pod nazwą Niesiemy Dobro.

Jednym z głównych celów fundacji jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób a także pomoc osobą starszym i niepełnosprawnym. Pierwsze kroki fundacja ukierunkowane są na działania opiekuńcze i  pielęgnacyjne dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Przy fundacji działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Z uwagi na krótki czas działania fundacji, wypożyczalnia nie jest bogato wyposażona, dysponuje : wózkiem inwalidzkim, chodzikiem oraz kulami dlatego też członkowie fundacji zwracają się z prośbą o wsparcie. Jeżeli posiadają Państwo jakikolwiek sprzęt rehabilitacyjny, który mógłby posłużyć innym i chcą Państwo przekazać go na rzecz fundacji, proszone są o kontakt na adres e-mail : fundacjaniesiemydobro@gmail.com lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numer telefonu 564912924/564912925